BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zaproszenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaproszenie" po polsku

zaproszenie

obrazek do "invitation" po polsku Invitation Etiquette | HuffPost
rzeczownik
 1. invitation ** , także: invite potocznie   [policzalny]
  Thanks for the invitation. (Dziękuję za zaproszenie.)
  Did you get my invitation? (Czy dostałeś moje zaproszenie?)
  I got an invite to the party. (Dostałem zaproszenie na imprezę.)
  I received a wedding invite. (Otrzymałam ślubne zaproszenie.)
 2. invitation card
  • zaproszenie (w formie pisemnej)
Invite Guests — Venamour
czasownik
 1. invite *** , także: kae ScoE   [przechodni]
  I invited her for dinner. (Zaprosiłem ją na obiad.)
  He didn't get invited to the party. (On nie został zaproszony na imprezę.)
  My entire family was invited to the wedding. (Moja cała rodzina była zaproszona na wesele.)
 2. ask , *****
  • zapraszać (np. kogoś do zrobienia czegoś) [przechodni]
   I've asked Susan out to dinner. (Zaprosiłem Susan na obiad.)
   My aunt asked me to come for a weekend. (Moja ciocia zaprosiła mnie, żebym przyjechał na weekend.)
   Did you ask her to the cinema finally? (Czy zaprosiłeś ją w końcu do kina?)
   Let's ask them over for a dinner. (Zaprośmy ich na obiad.)
 1. extend an invitation  
phrasal verb
 1. ask somebody over

Powiązane zwroty — "zaproszenie"

czasownik
phrasal verb
inne
rzeczownik
idiom

"zaproszenie" — Słownik kolokacji angielskich

invitation card kolokacja
 1. invitation rzeczownik + card rzeczownik = zaproszenie (w formie pisemnej)
  Luźna kolokacja

  The invitation card to the private view gave nothing away.

powered by  eTutor logo