"poprosić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poprosić" po polsku

poprosić

czasownik
 1. beseech
czasownik
 1. ask , *****
  • prosić (np. o pomoc, radę) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Ask your brother to do the shopping for you. (Poproś brata, żeby zrobił za ciebie zakupy.)
   She asked him to drive her home. (Ona poprosiła go, żeby ją odwiózł do domu.)
   I asked her to photocopy my resume. (Poprosiłem ją, żeby skserowała mój życiorys.)
 2. request ***
  • prosić, żądać formal [TRANSITIVE]
   She requested her customer to call her back. (Ona poprosiła swojego klienta, żeby do niej oddzwonił.)
   I requested some information on the suspect from my secretary. (Poprosiłem moją sekretarkę o trochę informacji o podejrzanym.)
 3. beg **
  • prosić, błagać (kogoś o coś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   She begged him to forgive her. (Ona błagała go, aby jej wybaczył.)
   He got on his knees and begged her to stay. (On padł na swoje kolana i błagał ją, aby została.)
 4. pray ***
 5. make a request

Powiązane zwroty — "poprosić"

phrasal verb
przysłówek
uprzejmie (np. poprosić o coś) = nicely
czasownik
idiom
inne

powered by  eTutor logo