"write time" — Słownik kolokacji angielskich

write time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas zapisu
  1. write czasownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    He's working now to find a way to be able to write full time.

    Podobne kolokacje: