"write the text" — Słownik kolokacji angielskich

write the text kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz tekst
  1. write czasownik + text rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By 1945, he had turned full circle and was writing religious texts.

    Podobne kolokacje: