"write the opinion" — Słownik kolokacji angielskich

write the opinion kolokacja
Popularniejsza odmiana: write an opinion
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz opinię
  1. write czasownik + opinion rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He wrote opinions in almost every area of the law.

    Podobne kolokacje: