"write an opinion" — Słownik kolokacji angielskich

write an opinion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz opinię
  1. write czasownik + opinion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He wrote opinions in almost every area of the law.

    Podobne kolokacje: