"write the name" — Słownik kolokacji angielskich

write the name kolokacja
Popularniejsza odmiana: write one's name
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz imię
  1. write czasownik + name rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You can always tell when a man is writing his own name.

    Podobne kolokacje: