"write one's name" — Słownik kolokacji angielskich

write one's name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś imię
  1. write czasownik + name rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Your name will be written in the same way as everybody else's.

    Podobne kolokacje: