"write several series" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: write a series
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz kilka serii
  1. write czasownik + series rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was then asked to write a series for young people.

    Podobne kolokacje: