ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"write rules" — Słownik kolokacji angielskich

write rules kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz zasady
  1. write czasownik + rule rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He also said that Congress should not write rigid rules into law.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo