BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"adopt rules" — Słownik kolokacji angielskich

adopt rules kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjmij zasady
  1. adopt czasownik + rule rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If the new rules are adopted, they would probably take effect early next year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo