"write romances" — Słownik kolokacji angielskich

write romances kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz romanse
  1. write czasownik + romance rzeczownik
    Silna kolokacja

    "Now they're probably taking up the spot of somebody who, 10 years ago, would have been writing straight romance."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo