KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"find romance" — Słownik kolokacji angielskich

find romance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź romans
  1. find czasownik + romance rzeczownik
    Silna kolokacja

    It has often been said, you will find romance in the most unlikely spots.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo