"write reviews" — Słownik kolokacji angielskich

write reviews kolokacja
Popularniejsza odmiana: write one's review
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz recenzje
  1. write czasownik + review rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Writing a review can take an hour or a day.

    Podobne kolokacje: