"write one's review" — Słownik kolokacji angielskich

write one's review kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś przegląd
  1. write czasownik + review rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Writing a review can take an hour or a day.

    Podobne kolokacje: