"write one's novel" — Słownik kolokacji angielskich

write one's novel kolokacja
Popularniejsza odmiana: write novels
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś powieść
  1. write czasownik + novel rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I ask him about the difference between writing a story and a novel.

    Podobne kolokacje: