"write materials" — Słownik kolokacji angielskich

write materials kolokacja
Popularniejsza odmiana: write material
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz materiały
  1. write czasownik + material rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He brought writing materials and set them in front of me, then made for the door.

    Podobne kolokacje: