"write introductions" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: write the introduction
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz wprowadzenia
  1. write czasownik + introduction rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He wrote a special introduction "to allow young people to feel that they could take control."