"write the introduction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz wprowadzenie
  1. write czasownik + introduction rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He wrote a special introduction "to allow young people to feel that they could take control."