PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"write dramas" — Słownik kolokacji angielskich

write dramas kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz dramaty
  1. write czasownik + drama rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The greatest of all the arts is to write a drama.