"write comedy" — Słownik kolokacji angielskich

write comedy kolokacja
Popularniejsza odmiana: write a comedy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz komedię
  1. write czasownik + comedy rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So does he expect to write a hospital or medical comedy?

    Podobne kolokacje: