"write a comedy" — Słownik kolokacji angielskich

write a comedy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz komedię
  1. write czasownik + comedy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So does he expect to write a hospital or medical comedy?

    Podobne kolokacje: