PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"write Comedy" — Słownik kolokacji angielskich

write Comedy kolokacja
Popularniejsza odmiana: write a comedy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz Komedię
  1. write czasownik + comedy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So does he expect to write a hospital or medical comedy?