"word forming" — Słownik kolokacji angielskich

word forming kolokacja
Popularniejsza odmiana: word forms
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakładanie słowa
  1. word rzeczownik + form czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The words wouldn't form in his mind, but he could see what was going to happen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo