"word forms" — Słownik kolokacji angielskich

word forms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formy słowa
  1. word rzeczownik + form czasownik
    Silna kolokacja

    The words wouldn't form in his mind, but he could see what was going to happen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo