"woman faced" — Słownik kolokacji angielskich

woman faced kolokacja
Popularniejsza odmiana: face women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta stanęła przodem
  1. face czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She was also concerned with the problems facing women in Chinese society.

    Podobne kolokacje: