"woman captured" — Słownik kolokacji angielskich

woman captured kolokacja
Popularniejsza odmiana: capture women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zdobyła
  1. capture czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Not long ago, more captured women were sent back here.

    Podobne kolokacje: