"capture women" — Słownik kolokacji angielskich

capture women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety zdobycia
  1. capture czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Not long ago, more captured women were sent back here.

    Podobne kolokacje: