"widen one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

widen one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozszerzać się czyjś oczy
  1. widen czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As he looked around and saw Mike his eyes widened with fear.

    Podobne kolokacje: