"way connected" — Słownik kolokacji angielskich

way connected kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga połączyła
  1. connect czasownik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    However, she knew that the murders were in some way connected.

    Podobne kolokacje: