"unusual spelling" — Słownik kolokacji angielskich

unusual spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykła pisownia
  1. unusual przymiotnik + spelling rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The unusual spelling of the film's title comes from a sign Gardner saw when he was homeless.

powered by  eTutor logo