"unconditionally release" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: released unconditionally
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezwarunkowo zwolnienie
  1. release czasownik + unconditionally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    However, he was unconditionally released near the end of spring training.

powered by  eTutor logo