"released unconditionally" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony bezwarunkowo
  1. release czasownik + unconditionally przysłówek
    Luźna kolokacja

    However, he was unconditionally released near the end of spring training.

powered by  eTutor logo