"umowa kupna-sprzedaży" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umowa kupna-sprzedaży" po polsku

"umowa kupna-sprzedaży" — Słownik kolokacji angielskich

sales agreement kolokacja
  1. sales rzeczownik + agreement rzeczownik = umowa kupna-sprzedaży, umowa sprzedaży
    Silna kolokacja

    I signed the credit card slip and the sales agreement.