"ultimate design" — Słownik kolokacji angielskich

ultimate design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwyższy projekt
  1. ultimate przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These improvements were taken into consideration in the ultimate design of the library, and construction began.

powered by  eTutor logo