"turn one's season" — Słownik kolokacji angielskich

turn one's season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obracać się czyjś pora roku
  1. turn czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Jets then scored 17 points in an astonishing response that turned their season around.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo