"through the books" — Słownik kolokacji angielskich

through the books kolokacja
Popularniejsza odmiana: through the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez książki
  1. through przyimek + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He read all the way through the book and back again.

    Podobne kolokacje: