"through the book" — Słownik kolokacji angielskich

through the book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez książkę
  1. through przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He read all the way through the book and back again.

    Podobne kolokacje:

podobne do "through the book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "through the book" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik