"through one's books" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: through the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie czyjś książki
  1. through przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He read all the way through the book and back again.

    Podobne kolokacje: