"through one's book" — Słownik kolokacji angielskich

through one's book kolokacja
Popularniejsza odmiana: through the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie czyjś książka
  1. through przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He read all the way through the book and back again.

    Podobne kolokacje:

podobne do "through one's book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "through one's book" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik