"temporarily released" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo zwolnić
  1. release czasownik + temporarily przysłówek
    Luźna kolokacja

    He was temporarily released for medical treatment in February 2006.

podobne do "temporarily released" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "temporarily released" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo