"tell the officers" — Słownik kolokacji angielskich

tell the officers kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell the officer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz urzędnikom
  1. tell czasownik + officer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tell all the officers they have to show up and help.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo