"tell the jurors" — Słownik kolokacji angielskich

tell the jurors kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell jurors
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz sędziom przysięgłym
  1. tell czasownik + juror rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He told the jurors to review everything the two men had said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo