Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"tell the judge" — Słownik kolokacji angielskich

tell the judge kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell judge
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz sędziemu
  1. tell czasownik + judge rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I asked him to tell the judge what had happened.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo