Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"allow judges" — Słownik kolokacji angielskich

allow judges kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól sędziom
  1. allow czasownik + judge rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The most significant change would allow judges who handle these lawsuits to offer plaintiffs the opportunity to opt out of a settlement.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo