"tell scientists" — Słownik kolokacji angielskich

tell scientists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz naukowcom
  1. tell czasownik + scientist rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So looking at it could tell scientists how many different types of microbes were present and into what broad categories they fell.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo