"tell prosecutors" — Słownik kolokacji angielskich

tell prosecutors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz oskarżycielom
  1. tell czasownik + prosecutor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Ms. Isaac later told the police and prosecutors that her husband died of cancer about two years ago.

    Podobne kolokacje: