"tell part" — Słownik kolokacji angielskich

tell part kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz część
  1. tell czasownik + part rzeczownik
    Silna kolokacja

    The scene at the bar told part of the story.

    Podobne kolokacje: