"tell one's viewers" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's viewers kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell viewers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś widzowie
  1. tell czasownik + viewer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most important, the director didn't tell his viewers what to think.

    Podobne kolokacje: