"tell one's staff" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's staff kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś personel
  1. tell czasownik + staff rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Last year he told his staff if they got below 2 percent, he'd take them to dinner.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo